ناپ کامرس | فروشگاه ساز ناپ کامرس | طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی وب سایت | اپلیکیشن موبایل | هاست ناپکامرس | سرور ناپ کامرس
 

دانلود زبان فارسی فروشگاه ساز ناپ کامرس

ناپ کامرس یک فروشگاه اینترنتی اوپن سورس با قابلیت نصب زبان فارسی است.

نصب ناپ کامرس ، بسیار ساده است و با چند کلیک اتفاق می افتد ، و بسته زبان فارسی و تقریبا میشود گفت همه زبان ها روی این سیستم قابل نصب و راه اندازی می باشد.

شما از بخش پیکربندی > زبان ها > میتوانید یک زبان جدید به ناپکامرس اضافه کنید.

ناپ کامرس فارسی 

در صورتی که شما چند زبان به وبسایت اضافه کنید ، تبدیل به یک سایت چند زبانه میشود و مستلزم این است که شما تمام صفحات در وبسایت خود را ، چند زبانه درست کنید ، در غیر این صورت بعد از نصب زبان فارسی ، بقیه زبان ها را غیر فعال کنید.

یکی از عوامل سئو ناپ کامرس، بسته زبان فارسی و تاکید بر کلمات کلیدی در فارسی است.

بسته زبان فارسی ناپ کامرس 

دانلود ناپ کامرس فارسی : دانلود بسته زبان فارسی در ناپکامرس ، فایل Xml به همره منابع