ناپ کامرس | فروشگاه ساز ناپ کامرس | طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی وب سایت | اپلیکیشن موبایل | هاست ناپکامرس | سرور ناپ کامرس
 

آموزش ناپ کامرس | تم و زبان راست چین

تم راست به چپ 
  ایجاد شده توسط Koroleva Mariann، آخرین ویرایش توسط الکساندرا Lykova در تاریخ 29 دسامبر 201
فروشگاه ساز ناپ کامرس | nopCommerce نسخه راست به چپ را پشتیبانی می کند.

فروشگاه ساز nopCommerce فروشگاه عمومی به طور پی

ش فرض "DefaultClean" همراه با ویژگی حق نسخه برداری ورق سبک نسخه سمت چپ است.

 

برای فعال سازی نسخه "موضوع راست به چپ" از تم، لطفا به Administration> Configuration> Languages بروید، بر روی "ویرایش" یک زبان کلیک کنید و گزینه ی "راست به چپ" را فعال کنید. پیکر بندی > زبان > ویرایش زبان

راست به چپ

آموزش ناپ کامرس | راست به چپ کردن تم و زبان