طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی وب سایت | اپلیکیشن موبایل | هاست ناپکامرس |
 

آموزش سئو OnPage

بهینه سازی  Seo Onpage بهینه سازی (AKA در صفحه SEO) به تمام اقدامات است که می تواند به طور مستقیم در وب سایت به منظور گرفته شده برای بهبود موقعیت خود را در رتبه بندی جستجو اشاره دارد. مثال هایی از این شامل اقدامات برای بهینه سازی محتوا یا بهبود متا توصیف و تگ های عنوان است.